Loading...

Language – Polish

Language – Polish2023-02-13T15:57:03+00:00

Język Polski

Oferowane usługi:
Odszkodowania za poniesiony uszczerbek na zdrowiu, zaniedbania medyczne oraz składanie spraw do Injuries Board.
Wiele obrażeń prowadzi do poważnego uszczerbku na zdrowiu, który może stanowić podstawę do ubiegania się o odszkodowanie.  Mogą być one spowodowane wieloma przyczynami, takimi jak wypadki w pracy, komunikacyjne, jak również zaniedbaniami medycznymi. Udzielamy porad w kwestii opcji dostępnych osobom , które poniosły obrażenia w wyniku wypadku, jak również prowadzimy sprawy w imieniu klientów.

Obrona karna/porady/wykroczenia drogowe/przestępstwa gospodarcze
KOD/Lyons są niezmiennie oceniani jako jedna z najlepszych firm zajmujących się sprawami karnymi w Irlandii. Podejmujemy się spraw zarówno wykroczeń, jak i przestępstw, począwszy od wykroczeń drogowych (włączając jazdę pod wpływem alkoholu), skończywszy na sprawach kradzieży, oszustw, terroryzmu, morderstw, narkotyków, pornografii dziecięcej, broni palnej, przestępstw seksualnych, rozboju, konfiskaty majątku/pieniędzy i Criminal Assets Bureau (CAB).

Prawo imigracyjne/prawo azylowe:
Nasz wyspecjalizowany Dział Prawa Imigracyjnego udziela porad dotyczących obywatelstwa, naturalizacji, azylu, deportacji, wiz, pozwoleń na pracę, łączenia rodzin oraz świadczeń socjalnych w Irlandii. Nasi adwokaci, którzy są uznawani za specjalistów w tej dziedzinie, brali udział w wielu przełomowych sprawach.

Ekstradycja/Europejski Nakaz Aresztowania/wzajemna pomoc prawna
Zajmujemy się wieloma sprawami związanymi z ekstradycją i Europejskim Nakazem Aresztowania. Udzielamy również porad w kwestii systemu Interpol (włączając “czerwone” listy gończe), jak również we wszystkich aspektach wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych.

Prawo związane z osobami nieletnimi:
Nasz wyspecjalizowany dział zajmujący się sprawami przestępczości nieletnich oraz ochroną praw dzieci jest liderem w swojej dziedzinie, wspierając prawa dzieci, we wszystkich sektorach społeczeństwa.

Prawo dotyczące osób niepełnosprawnych:
Kancelaria KOD/Lyons działa w imieniu osób niepełnosprawnych oraz wraz z organizacjami pozarządowymi promuje prawa osób niepełnosprawnych w Irlandii, poprzez udzielanie skutecznych porad prawnych oraz ich reprezentację w różnych sprawach.

Równość i dyskryminacja:
Działamy w imieniu klientów indywidualnych, jak i organizacji takich jak organizacje charytatywne, grupy prowadzące kampanie, firmy i organizacje pozarządowe, które podejmują się spraw związanych z dyskryminacją ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, niepełnosprawność, poglądy polityczne, rasę, stan cywilny, przynależność do Travelling Community, czy wiek.

Pomyłki sądowe/Kontrola sądowa
Prowadziliśmy wiele szeroko znanych spraw i mamy duże doświadczenie w wielu dziedzinach takich jak nakazy sądowe w trybie pilnym, mające na celu ochronę przed naruszeniem praw człowieka, jak również reprezentacja osób wnoszącym skargę przeciwko organom państwowym oraz Gardzie.

Prawo pracy:
Reprezentujemy klientów przed Trybunałem Pracy, udzielamy porad co do bezstronności procedur, mobbingu i molestowania w miejscu pracy, regulaminów pracy, jak również bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

Prawo penitencjarne:
Bez względu na to czy jesteś długoterminowym, czy też niedawno zatrzymanym więźniem,  możemy udzielić porad co do twoich praw, złożenia odwołania od skazania lub wyroku, przepadku przedmiotów, nadzoru po wypuszczeniu z więzienia, odesłania do kraju podczas pobytu w areszcie lub po jego opuszczeniu.

Prawo mieszkaniowe/socjalne:
Zajmujemy się sprawami związanymi ze sprawami mieszkaniowymi, które dotyczą władz lokalnych, wynajmujących, najemców, własności i napraw. Możemy udzielić pomocy w kwestiach aplikacji co do organu odwoławczego w sprawach socjalnych i w związku ze świadczeniami dodatkowymi wypłacanymi przez HSE.

Prawo dotyczące zdrowia psychicznego:
Oferujemy porady osobom zatrzymanym na mocy przepisów Ustawy o Zdrowiu Psychicznym z 2001 r.,  w kwestiach zdolności do przypisania winy, jak również innym sprawach dotyczących zdrowia psychicznego.

Prawo rodzinne:
Rozwód, formalna separacja, prawo do opieki nad dzieckiem, spory finansowe, włączając spory dotyczące płatności alimentów i podział majątku, spory między partnerami niepozostającymi w związku małżeńskim, porady dotyczące związków partnerskich.

Skargi na funkcjonariuszy policji (Garda):
Udzielamy porad I pomocy klientom w kwestiach składania skarg do Garda Siochana Ombudsman Commission (GSOC). Doradzamy na wszystkich etapach tego procesu, począwszy od złożenia skargi, aż do jej rozpatrzenia.

Honoraria:
Adwokaci kancelarii KOD/Lyons wchodzą w skład Panelu Criminal Legal Aid, zajmującego się udzielaniem bezpłatnych porad i pomocy prawnej z urzędu w sprawach karnych. Osoby, którym zgodnie z prawem przysługuje adwokat z urzędu, mogą skorzystać z pomocy prawnej opłacanej przez państwo. Udzielamy porad co do tego, kto jest uprawniony do pomocy prawnej opłacanej z funduszy publicznych.

Nasze honoraria za wykonaną pracę są obliczane w sposób uczciwy. Od początku otrzymasz informację, co do sposobu ich naliczania, jak również jakie mogą być dodatkowe koszty Możesz zawsze omówić z nami kwestię opłat, a nasze honoraria są rozsądne.

Jesteśmy w stanie udzielić bezpłatnej początkowej porady w wielu kwestiach.

24 godziny na dobę  365 dni w roku
Kancelaria KOD/Lyons oferuje pomoc 24h godziny na dobę. Jeżeli jesteś na komisariacie Gardy i pilnie potrzebujesz pomocy poza godzinami otwarcia kancelarii lub też chcesz aby adwokat reprezentował cię przed sądem, skontaktuj się z nami.

flag poland

Wiele kancelarii oferuje szeroki zakres usług, ale kancelaria KOD/Lyons jest dumna z tego, iż oferuje swoim klientom usługi wyspecjalizowane, w dziedzinach przez nas wybranych. Dzięki naszemu skrupulatnemu podejściu do spraw, jak również całkowitemu oddaniu naszym klientom, uzyskaliśmy znakomitą reputację w całej Irlandii

Kontakt

KOD/Lyons

Solicitors, Ushers Court
31-33 Ushers Quay, Dublin 8

Tel: +3531 679 0780
Fax: +3531 675 9588

Nagłe przypadki (24h/24): +35386 085 9800

Email: info@kodlyons.ie

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w języku polskim, skontaktuj się z info@kodlyons.ie.

Go to Top